Bộ NN&PTNT tăng cường công tác quản lý giết mổ, vận chuyển động vật

Ngày 11/4, Bộ NN&PTNT đã có Chỉ thị số 3005/CT-BNN-TY về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển,

Read more
Trang 1 trên 212