Giao Thủy (Nam Định): Công ty may Pro Sports Giao Yến ngang nhiên đốt rác công nghiệp hành dân (B1)

SK&MT  – Người dân xóm 14 xã Giao Yến (Giao Thủy, Nam Định) vô cùng bức xúc trước hành vi

Read more