Công ty may Giao Yến ngang nhiên đốt rác hành dân, chính quyền làm ngơ? (B2)

Những cột khói lúc đen sì, lúc trắng đục bốc cuồn cuộn lên trời xanh rồi tỏa ra bao trùm

Read more